Muhasebe Kursu

Favorilere Ekle

Toplam Eğitim Süresi: 3 Ay
Toplam Eğitim Saati: 160 saat

Bilgisayarlı MuhasebeTİCARİ İŞLETME VE TACİR • Ticari İşletme • Tacir • Tacir Olmanın Şartları • Tacirin Hakları • Tacirin Sınıflandırılması • Tacirin Sorumlulukları • Vergi Dairesine Karşı Sorumluluklar • Sosyal Sigortalar Kurumuna Karşı Sorumluluklar BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU:MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER • Fatura • Sevk İrsaliyesi • İrsalıyeli Fatura • Perakende Satış Belgeleri • Gider Makbuzu • Serbest Meslek Makbuzu • Tahsilat Makbuzu • Belgelerin Temin Edilmesi • Belgelerin Saklanması Ve İbrazı BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU:MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER • Defter Tutma Sorumluluğu • Tutulması Zorunlu Olan Defterler • İşletme defteri • Defterlerin Tasdiki • Defterlerin Kayıt Düzeni Ve Zamanı • Defterlerin Saklanması Ve İbrazı Katma Değer Vergisi Kanunu Hakkında Genel Bilgiler (Mal Alış ve Satışlarda Katma Değer Vergisi) BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU:ETA 8 / LOGO GO / MİKRO V12 / NEBİM WINNER ÖN MUHASEBE Firma Tanımlama Entegrasyon İşlemleri Stok İşlemleri Cari İşlemleri İrsaliye İşlemleri Fatura İşlemleri Çek Senet İşlemleri Kasa İşlemleri Banka İşlemleri BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU: TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi;Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Bilgisayarlı Muhasebe;Bilançonun Tanımı ve Nitelikleri, Bilançoda Şekil Şartları, Bilançonun Düzenlenme Şekilleri, Ticari İşlemlerin Bilanço Yardımıyla İzlenmesi Mal Alış Muhasebe Kayıtları, Alış Giderleri, Alıştan İadeler, Alış İskontoları Mal Satış Muhasebe Kayıtları, Satış Giderleri, Satıştan İadeler, Satış İskontoları Mal Hesabı İle İlgili Analizler (Net Satışların Hesaplanışı, Satılan Ticari Mal Maliyetinin Hesaplanışı) Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak, Öz kaynak Hesaplarının İşleyişi ve Takibi Çek, Senet ve Kredili Ticari Borç ve Alacakların Takibi ve Şirketin Finansal Durumunun Analiz Edilmesi Bankalar ve Kredi Hesaplarının Takibi Maddi Duran Varlıklar (Alış Kayıtları, Satış Kayıtları, Ortaya Çıkan Kar/Zararın Hesaplanması, Duran Varlıklarda Amortisman Hesaplama Yöntemleri ve Kayıtları) Gider Hesaplarının İşleyişi (Personel Giderleri, Kırtasiye Giderleri, Kira Giderleri, Serbest Meslek Giderleri, Fatura Giderleri, Pazarlama Giderleri, Finasman Giderleri) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve İşleyişi Gelir Hesapları (Faiz Geliri, Komisyon Geliri) Resmi Defterlerde Hatalar ve Düzeltilmesi Dönem Sonu İşlemleri Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerini Yapılması Kesin Mizanın Düzenlenmesi Finansal Tabloların Hazırlanması Kapanış Kayıtlarının yapılması Beyanname Düzenlenmesi Kdv beyannamesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi) Muhtasar beyanname (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi) SSK işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi) Sigortalı işe giriş bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi) Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi) GENEL MUHASEBE KURSU Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi;Genel Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Ve Raporlara Bakılması Muhasebe Fişlerininin( Açılış/Kapanış, Tahsil, Tediye, Mahsup) İşlenişi Defter ve Mali Tablolar Raporlarının Alınması BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİMİ

Şahin Eğitim Kurumları Şişli

EĞİTİMİ PAYLAŞ

Eğitim Ücreti

2,800.00 TL

%20 indirim almak için danışman kodunuzu giriniz.

Bilgisayarlı MuhasebeTİCARİ İŞLETME VE TACİR • Ticari İşletme • Tacir • Tacir Olmanın Şartları • Tacirin Hakları • Tacirin Sınıflandırılması • Tacirin Sorumlulukları • Vergi Dairesine Karşı Sorumluluklar • Sosyal Sigortalar Kurumuna Karşı Sorumluluklar BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU:MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER • Fatura • Sevk İrsaliyesi • İrsalıyeli Fatura • Perakende Satış Belgeleri • Gider Makbuzu • Serbest Meslek Makbuzu • Tahsilat Makbuzu • Belgelerin Temin Edilmesi • Belgelerin Saklanması Ve İbrazı BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU:MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER • Defter Tutma Sorumluluğu • Tutulması Zorunlu Olan Defterler • İşletme defteri • Defterlerin Tasdiki • Defterlerin Kayıt Düzeni Ve Zamanı • Defterlerin Saklanması Ve İbrazı Katma Değer Vergisi Kanunu Hakkında Genel Bilgiler (Mal Alış ve Satışlarda Katma Değer Vergisi) BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU:ETA 8 / LOGO GO / MİKRO V12 / NEBİM WINNER ÖN MUHASEBE Firma Tanımlama Entegrasyon İşlemleri Stok İşlemleri Cari İşlemleri İrsaliye İşlemleri Fatura İşlemleri Çek Senet İşlemleri Kasa İşlemleri Banka İşlemleri BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU: TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi;Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Bilgisayarlı Muhasebe;Bilançonun Tanımı ve Nitelikleri, Bilançoda Şekil Şartları, Bilançonun Düzenlenme Şekilleri, Ticari İşlemlerin Bilanço Yardımıyla İzlenmesi Mal Alış Muhasebe Kayıtları, Alış Giderleri, Alıştan İadeler, Alış İskontoları Mal Satış Muhasebe Kayıtları, Satış Giderleri, Satıştan İadeler, Satış İskontoları Mal Hesabı İle İlgili Analizler (Net Satışların Hesaplanışı, Satılan Ticari Mal Maliyetinin Hesaplanışı) Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak, Öz kaynak Hesaplarının İşleyişi ve Takibi Çek, Senet ve Kredili Ticari Borç ve Alacakların Takibi ve Şirketin Finansal Durumunun Analiz Edilmesi Bankalar ve Kredi Hesaplarının Takibi Maddi Duran Varlıklar (Alış Kayıtları, Satış Kayıtları, Ortaya Çıkan Kar/Zararın Hesaplanması, Duran Varlıklarda Amortisman Hesaplama Yöntemleri ve Kayıtları) Gider Hesaplarının İşleyişi (Personel Giderleri, Kırtasiye Giderleri, Kira Giderleri, Serbest Meslek Giderleri, Fatura Giderleri, Pazarlama Giderleri, Finasman Giderleri) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve İşleyişi Gelir Hesapları (Faiz Geliri, Komisyon Geliri) Resmi Defterlerde Hatalar ve Düzeltilmesi Dönem Sonu İşlemleri Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerini Yapılması Kesin Mizanın Düzenlenmesi Finansal Tabloların Hazırlanması Kapanış Kayıtlarının yapılması Beyanname Düzenlenmesi Kdv beyannamesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi) Muhtasar beyanname (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi) SSK işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi) Sigortalı işe giriş bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi) Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi) GENEL MUHASEBE KURSU Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi;Genel Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Ve Raporlara Bakılması Muhasebe Fişlerininin( Açılış/Kapanış, Tahsil, Tediye, Mahsup) İşlenişi Defter ve Mali Tablolar Raporlarının Alınması BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİMİ

Bu Eğitime Henüz Yorum Yapılmadı.
Bu Eğitime Yorum Yapabilmek için Lütfen Giriş Yapınız

YÜZLERCE KURUM ve EĞİTİM

%100 MEMNUNİYET

İNDİRİMLİ FİYATLAR

ÖDEME YÖNTEMLERİ

×
Merak ettiklerinizi hemen sorun