ÖZEL ÖĞRETİMDE SİGORTANIZ VAR

07-02-2019

Özel öğretim kurumlarında eğitim, öğretim gören öğrenciler az da olsa sorun yaşayabilir kurumla karşı karşıya gelebilir. Bu güne kadar yaşanmış ve yaşanması muhtemel sorunlar için veli ve öğrencilerin artık Bi’Dünya Eğitim sigortası var. Eğitim, öğretim sırasında yaşayacağınız sorunlar Bi’Dünya Eğitim yardımıyla kısa sürede sonuca ulaşır, çözülür. Bi’Dünya Eğitim aşağıdaki durumlarda yapılan kaydın sorun çıkarmadan iptal edilmesini sigorta eder bu maddeler kurumlarla yapılan anlaşmalarda vardır. Bi’Dünya Eğitim üye kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler aşağıda belirtilen durumlarda kayıt iptali ve ücret iadesi konusunda sigortalıdır.

 • Bi’Dünya Eğitim üye kurumlarına kayıt yaptıran öğrenci ve velilerin eğitim başlamadan iki hafta içinde sebep belirtmeden yazılı beyanla kayıtlarını iptal ettirme ve yaptıkları ödemeyi iade alma hakları vardır.
 • Öğrencinin ikameti değişirse veya öğrenci eğitimi alamayacak durumda sağlık sorunu yaşarsa (sürekli hastalık, kaza, vb). Öğrencinin yeni taşındığı ilçede veya yakınlarında kurumun şubesi varsa eğitimini orada tamamlar. Sağlık sorunu beyanı için heyet raporu gereklidir.
 • Kurumda alanı olmayan öğretmenin derse girmesi veya üniversite öğrencileri gibi öğretmen olmayanların derse girmesi,
 • Kurumun vaat ettiği kitap ve yayınları vermemesi,
 • Sınıftaki öğrenci sayısı resmi kontenjandan fazlaysa,
 • Kurumun kışın ısıtma, yazın soğutma imkanları yetersizse,
 • Eğitmen kadrosunun eğitim yılı içinde birden fazla değişmesi,
 • Eğitim kurumunun herhangi bir çalışanı (öğretmen, müdür, halkla ilişkiler personeli, hademe, kantinci vs) öğrenciye kötü muamele yaparsa,(hakaret, küçük düşürme, alay etme, fiziksel şiddet vb.)
 • Kurumun temizliği ve eğitim ortamı öğrenci sağlığı için yeterli değilse,
 • Kurumun vaat ettiği eğitim başlama tarihinden en geç dört hafta içinde eğitime başlaması gerekmektedir, daha uzun süre eğitim başlamazsa veli ve öğrenci bu durumdan rahatsızsa,
 • Öğrenci diğer öğrencilerle çözülemeyen sorun yaşarsa,sorun adli mercilere intikal ederse, ( öğrencilerin kavga etmesi, fiziksel ve psikolojik şiddet)
 • Öğrenci askere gider, yurt dışına gider, adli tevkif veya evlenirse buna bağlı olarak eğitime devam edemezse,
 • Öğrenci veya velisi iflas ederse, işten çıkartılırsa buna bağlı olarak kurumun ücretini ödeyemeyecek duruma düşerse bunu belgelemesi halinde,
 • Öğrenci kurumda yediği veya içtiği bir şey sebebiyle hastalanır veya zehirlenirse,
 • Kurum değişik sebeplerle yapılamayan dersleri telafi etmezse, kayıt iptali isteme hakkı doğar.

Bu durumlarda öğrenci ve velisi kuruma durumu anlatan bir dilekçe yazar ve gerekli evrakları ekleyerek kaydın iptalini ister. Kurum iki hafta içinde kaydı iptal etmezse Bi’Dünya Eğitim hukuk servisi veli ve öğrenci lehine gerekeni yapar.

×
Merak ettiklerinizi hemen sorun