Kaydol

ÖZEL ÖĞRETİMDE SİGORTANIZ VAR

07-02-2019

         Özel öğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerin yüzde 6 sı, kurslarla yıl içinde sorun yaşarlar. Bu güne kadar yaşanmış ve yaşanması muhtemel sorunlar için veli ve öğrencilerin artık Bi’Dünya Eğitim sigortası var. Kurslarda ve dershanelerde alınan eğitim sırasında yaşayacağınız tüm sorunlar artık tarih oldu. Bi’Dünya Eğitim binlerce şubesinden birine kayıt yaptıran öğrenciler kurs süresi boyunca sigortalı olurlar.

          Bi’Dünya Eğitim şubelerine kayıt yaptıran öğrenciler aşağıda belirtilen durumlarda kayıt iptali ve ücret iadesi konusunda sigortalıdır. Bunun dışında bir şubemizde kursa başlayıp bir süre sonra memnun kalmazsa, şube değiştirebilir veya ücret kaybına uğramadan kurs türü değiştirebilir.

          Binlerce şubemiz olduğundan dolayı öğrenci yılda iki defa istediği kursa nakil olma hakkına sahiptir. Bu nakil sırasında fiyat farkı belirlenir, eğer yeni geçtiği kurs daha pahalıysa veli bu farkı karşılar. Yeni geçeceği kurs daha ucuzsa fiyat farkı veliye iade edilir.

 • Bi’Dünya Eğitim şubesi olan tüm kurslara, kayıt yaptıran öğrencinin eğitim başlamadan iki hafta içinde sebep belirtmeden yazılı beyanla kayıtlarını iptal ettirme ve yaptıkları ödemeyi iade alma hakları vardır.
 • Öğrencinin ikameti değişirse veya öğrenci eğitimi alamayacak durumda sağlık sorunu yaşarsa (sürekli hastalık, kaza, vb). Öğrencinin yeni taşındığı ilçede veya yakınlarında kurumun şubesi varsa eğitimini orada tamamlar. Sağlık sorunu beyanı için heyet raporu gereklidir.
 • Kurumda alanı olmayan öğretmenin derse girmesi veya üniversite öğrencileri gibi öğretmen olmayanların derse girmesi,
 • Kurumun vaat ettiği kitap ve yayınları vermemesi,
 • Sınıftaki öğrenci sayısı resmi kontenjandan fazlaysa,
 • Kurumun kışın ısıtma, yazın soğutma imkanları yetersizse,
 • Eğitmen kadrosunun eğitim yılı içinde ikiden fazla değişmesi,
 • Eğitim kurumunun herhangi bir çalışanı (öğretmen, müdür, halkla ilişkiler personeli, hademe, kantinci vs) öğrenciye kötü muamele yaparsa,(hakaret, küçük düşürme, alay etme, fiziksel şiddet vb.)
 • Kurumun temizliği ve eğitim ortamı öğrenci sağlığı için yeterli değilse,
 • Kurumun vaat ettiği eğitim başlama tarihinden en geç dört hafta içinde eğitime başlaması gerekmektedir, daha uzun süre eğitim başlamazsa veli ve öğrenci bu durumdan rahatsızsa,
 • Öğrenci diğer öğrencilerle çözülemeyen sorun yaşarsa, sorun adli mercilere intikal ederse, ( öğrencilerin kavga etmesi, fiziksel ve psikolojik şiddet)
 • Öğrenci askere gider, yurt dışına gider, adli tevkif veya evlenirse buna bağlı olarak eğitime devam edemezse,
 • Öğrenci veya velisi iflas ederse, işten çıkartılırsa buna bağlı olarak kurumun ücretini ödeyemeyecek duruma düşerse bunu belgelemesi halinde,
 • Öğrenci kurumda yediği veya içtiği bir şey sebebiyle hastalanır veya zehirlenirse,
 • Kurum değişik sebeplerle yapılamayan dersleri telafi etmezse, kayıt iptali isteme hakkı doğar.

         Bu durumlarda öğrenci ve velisi kuruma durumu anlatan bir dilekçe yazar ve gerekli evrakları ekleyerek kaydın iptalini ister. Kurum iki hafta içinde kaydı iptal eder, gerekli ödeme iadesini yapar.

 

 

×
Merak ettiklerinizi hemen sorun